کد خدمت KHJ/030/309/1-1 عنوان خدمت پاسخ به استعلامات بانکی جهت پرداخت یارانه به اقشار ویژه(جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا)
حوزه خدمت مدیریت املاک حقوقی متصدی فرآیند امور مراجعین
واحد های مرتبط در فرآیند امور مراجعین - اداره املاک- اداره واگذاری- مدیریت مسکن زمان مطلوب فرآیند 3
ورودی های فرآیند 1) نامه بانک 2) معرفی نامه "بنیاد شهید و امور ایثارگران" به بانک 3) اصل شناسنامه و کارت ملی خروجی های فرآیند نامه پاسخ استعلام به بانک
مشتری های فرآیند اقشار ویژه
آدرس الکترونیکی خدمت
فرم های مورد استفاده
مستندات قانونی
فلوچارت
شناسنامه فرآیند دانلود شناسنامه